Baťova univerzita podepsala s univerzitami z Ukrajiny nové smlouvy

Foto: UTB
ZLÍN – Na seznam univerzit, se kterými spolupracuje Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, přibyly dvě ukrajinské univerzity. Konkrétně se jedná o Národní akademii umění ve Lvově a Charkovskou státní akademii designu a umění.

Baťova univerzita zároveň přijala z obou škol také studentky na semestrální studijní pobyt. Výuku absolvují na Fakultě multimediálních komunikací. Již v průběhu března a dubna přijelo na univerzitu 18 studentů z Ukrajiny, kteří se zapojili do výuky v rámci akreditovaných studijních programů v českém i anglickém jazyce.

„Těší mě, že se mezinárodnímu oddělení i fakultám podařilo rychle zareagovat, studenty přijmout a poskytnout jim veškerý servis, který potřebují. Naše univerzita tak i nadále pomáhá Ukrajině zasažené válkou, soustředíme se zejména na pomoc ukrajinským studentům a vysokoškolským institucím,“ uvedl rektor univerzity Vladimír Sedlařík.

Pro studenty z Ukrajiny univerzita připravila speciální intenzivní kurzy českého jazyka, které by jim měly pomoci s integrací do české společnosti. Další kurzy na podporu integrace se budou realizovat v průběhu léta a podzimu 2022.

Zlínská univerzita dlouhodobě spolupracuje s desítkami univerzit z Ukrajiny v oblasti vzdělávání, společných projektů, výměnných studijních programů a vědy. „Spolupráce je nyní o to intenzivnější, protože studenti i akademičtí pracovníci z válkou postižené země potřebují podmínky na rozvoj svého vědomostního a profesního potenciálu, který bohužel nemohou v aktuálních podmínkách na Ukrajině realizovat,“ dodává Vladimír Sedlařík.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x