Jak bude vypadat Baťovka za 10 let? Podle nového investičního plánu projde velkým rozvojem

Ilustrační foto: KNTB, vizualizace DOMY ARCHITECTS
ZLÍN – Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně schválila nový plán investičního rozvoje neboli generel. Ten plánuje budoucnost Baťovky až do roku 2035 a řeší přestavbu a dostavbu areálu zlínské nemocnice. Pacienti se tak dočkají nejmodernějších trendů v oblasti zdravotní péče.

„Když jsme nemocnici přebírali, některá oddělení byla na hranici uživatelnosti. Vytvořili jsme proto koncepci zdravotnictví na následující roky, spustili projekt Budoucnost Baťovky, který řeší modernizaci areálu, navázali spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati pro další vzdělávání zdravotníků a završujeme to generelem. Před koncem našeho čtyřletého období předáváme nemocnici ve viditelně lepším stavu, než jsme ji dostali, a s jasným plánem pro další rozvoj, který je reálný a finančně bezpečný pro KNTB i celý kraj,“ vysvětlil hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Nový plán investičního rozvoje řeší urgentní jádro nemocnice s maximálně optimalizovanou logistikou zdravotního provozu. Na něj přímo navazuje pracoviště akutní lůžkové i ambulantní péče, následné a rehabilitační péče, plánovaných ambulantních a diagnostických metod a jednodenní chirurgie, doplněné komplexem centrálních laboratoří. Takzvaný generel ale myslí i na nový gynekologicko-porodnický komplex.

V plánu je taky vyčlenění pracoviště dětské medicíny. To by mělo na jednom místě zajišťovat ambulantní lůžkovou i operační péči pro děti. To vše v blízkosti diagnostických metod, ale oddělené od péče pro dospělé pacienty.

„Obrovskou proměnou však neprojdou pouze specializované zdravotnické provozy, ale pacienti pocítí i velké zvýšení komfortu ubytování na nemocničních pokojích. Dnes má krajská nemocnice převahu trojlůžkových a vícelůžkových pokojů, často se sdíleným sociálním zázemím. Postupně se pokoje na všech odděleních promění na dvojlůžkové s vlastní koupelnou, k dispozici bude pro zájemce také dostatek jednolůžkových nadstandardních pokojů,“ doplnil předseda představenstva KNTB Jan Hrdý.

Nemocnice by nově měla vytvořit taky ucelený kampus se vznikajícím Institutem zdravotnických studií UTB.

Nedílnou součástí modernizovaného areálu budou i pracoviště Univerzity Tomáše Bati. Potřebujeme v maximální míře vzdělávat zdravotníky tady v kraji a je nezbytné jim vytvořit zázemí. A to jak personální, kde již úzká spolupráce mezi nemocnicí a univerzitou existuje, tak prostorové pro výuku teoretických předmětů a praktických dovedností budoucích zdravotníků. Směřujeme tím k vytvoření institutu zdravotnických studií, a proto je důležité, že nový generel nemocnice na tento směr rozvoje také pamatuje,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Olga Sehnalová.

Kromě samotné nemocnice ale generel myslí taky na přístup k ní. Doprava v areálu by se měla zjednodušit a příjezd k nemocnici by měl být napojený na obchvat Zálešné na D49. Počítá se i s novým mostem přes řeku Dřevnici, který by tak zajistil lepší přístup trolejbusů v části Bartošovy čtvrti. U nově vybudovaného centrálního vjezdu do nemocnice vznikne taky nová autobusová zastávka pro linku č. 38. A desetiletý plán myslí i na parkování. Vzniknout by mělo centrální parkoviště s kapacitou přes tisíc míst.

Dalším důležitým prvkem jsou podzemní i nadzemní koridory, které by měly propojit jednotlivé budovy. To pomůže i nemocničnímu personálu, který tak pacienty bude převážet jen v interiéru Baťovky.

Celý projekt nemocnice chce respektovat Gahurovu osu a plnit koncept nemocnice v zeleni. Generel doplňuje taky druhá etapa polybloku urgentní medicíny, nový oční pavilon, akutní ambulance a budovy Institutu zdravotnických studií, stravovacího provozu a nemocniční lékárny.

„Generelem zlínské nemocnice Tomáše Bati jsme potvrdili a rozvinuli náš dřívější návrh Centrálního polybloku urgentní medicíny. Výsledná verze generelu vznikla po mnoha konzultacích a projednání mezi zpracovatelem studie, technologickými specialisty, vedením nemocnice a zástupci jednotlivých oddělení. Během této spolupráce jsme diskutovali a hodnotili řadu dílčích variant řešení, přičemž vybraná verze byla vyhodnocena jako nejvýhodnější z hlediska medicínského rozvoje, provozních vazeb, logistiky a možnosti etapizace. Řešení klade důraz na maximální využití stávajících funkčních objektů a nahrazení těch nefunkčních novou, provozně efektivnější výstavbou,“ doplnil architekt Jan Topinka ze společnosti DOMY ARCHITECTS, která je autorem generelu.

--> --> --> --> -->