Konec čekání na zelenou. Průtah v Bohuslavicích u Zlína je po roce opět zprovozněn

Silniční průtah v Bohuslavicích byl po roce opraven. Foto: V. Cekota
BOHUSLAVICE U ZLÍNA – Rekonstrukce přes kilometr dlouhého průtahu v Bohuslavicích u Zlína je po roce u konce. Stavební práce stály 18,1 milionu korun.

Stavební úprava vozovky silnice II/497 o délce 1262 metrů v průjezdním úseku obce Bohuslavice u Zlína byla dokončena. Spočívala v obnově živičných vrstev včetně sanace trhlin. Šířka vozovky byla sjednocena mezi obrubami na 7 metrů s normovým rozšířením ve směrových obloucích.

Obnoveno zde bylo i odvodnění vozovky pomocí uličních vpustí, zaústěných do kanalizace, případně do vodoteče. Dále se rovněž opravily dva propustky, zastávkové pruhy osobní linkové dopravy, svislé a vodorovné dopravní značení a bezpečnostní zařízení,“ informoval náměstek hejtmana Zlínského kraje zodpovědný za oblast dopravy Radek Doležel.

Úprava silnice byla realizována souběžně se stavbou zajišťovanou a financovanou obcí Bohuslavice u Zlína. Obecní zakázka zahrnovala stavební úpravu chodníků a výstavbu nových, úpravu napojení místních komunikací, úpravu nájezdů a sjezdů na přilehlé nemovitosti, nasvětlení přechodů pro chodce a míst pro přecházení, úpravu křižovatky, vegetační úpravy a další související stavební úpravy.

Stavební práce byly zahájeny 21. září 2020, přerušeny přes zimní období a ukončeny koncem září 2021. Konečná cena za tuto zakázku činí 18,140 milionu korun.

Zobrazit fotogalerii >>

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x