Konec dopravních omezení a objízdných tras! Průtah Kunovicemi je po více než roce opět zprovozněn

Foto: televize TVS
KUNOVICE – Po více než roce mohou řidiči opět projíždět Kunovicemi bez dopravních omezení. Zrekonstruovanou silnici I/55 dnes slavnostně zprovoznilo Ředitelství silnic a dálnic ČR. Stavební práce začaly loni v červenci a vyšplhaly se na 116 milionů korun.

Řidičům jedoucím přes Kunovice a také místním obyvatelům se pořádně ulevilo. Od dnešních ranních hodin lze totiž projet centrem Kunovic opět bez dopravních omezení a nutnosti využití objízdných tras. Stavební práce zde trvaly více než rok.

„Cílem rekonstrukce bylo zlepšení dopravní situace ve městě, to znamená zvýšení bezpečnosti pro všechny účastníky provozu, včetně pěších a cyklistů a posílení kapacity silničního průtahu. Součástí stavby bylo také rozšíření chodníků a cyklostezek,“ uvedla Lucie Trubelíková z Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Právě bezpečnost na silnici I/55 v Kunovicích byla dlouhodobě nevyhovující. Zejména v pracovních dnech zde řidiče trápily dlouhé kolony a navíc šlo o úsek častých nehod.

„Rekonstrukce, kterou jsme realizovali ve spolupráci s městem Kunovice, byla rozdělena na dvě stavební sezóny. Práce se bohužel neobešly bez nepříjemných dopravních omezení a objízdných tras. Děkujeme obyvatelům Kunovic a okolních obcí za trpělivost,“ sdělil ředitel Správy Zlín ŘSD Karel Chudárek.

Práce v úseku v délce 1200 m byly rozděleny na dvě etapy. V prostoru křižovatky se silnicí I/50 se zvětšil počet řadících jízdních pruhů a byl zrušen přechod napříč silnicí I/55. Autobusové zastávky se přesunuly do zálivů tak, aby nezasahovaly do jízdních pruhů.

„Upravili jsme také rampu mimoúrovňové křižovatky v délce 28 m. V ulici Na Rynku jsme upravili šířku silnice I/55 a podél ní vybudovali parkovací zálivy s dlážděným povrchem,“ popsal projektový manažer zhotovitele stavby společnosti Skanska Roman Zbořil.

V letošní stavební sezoně práce pokračovaly úpravou napojení v křižovatkách u městského úřadu, u hlavní světelné křižovatky došlo ke změně úhlu křížení tak, aby byl umožněn bezpečný průjezd křižovatkou ze všech směrů, a v křižovatce na Hluk a Míkovice došlo ke změně přednosti.

Dále byly provedeny přeložky inženýrských sítí, dobudovány chodníky, nové místní komunikace a napojení na stávající komunikace,“ uzavřel Roman Zbořil.

Stavební práce si vyžádaly investici ve výši 116 milionů korun.

--> --> --> --> -->