Město Zlín poskytne ukrajinským uprchlíkům 50 bytů

Foto: Město Zlín
ZLÍN – Pět desítek bytů vyčlenila Rada města Zlína pro okamžitou humanitární pomoc ukrajinským uprchlíkům. Byty budou pronajímány prostřednictvím církve či neziskové organizace a poté prostřednictvím zlínských zaměstnavatelů.

Rada města Zlína vyčlenila 50 bytů určených k rekonstrukci pro uprchlíky ukrajinské národnosti a rodinné příslušníky zaměstnanců ukrajinské národnosti zaměstnavatelů s působností ve Zlíně, kterým bylo uděleno speciální dlouhodobé vízum nebo mají o toto vízum zažádáno.

Zrekonstruované byty pak budou přidělovány dle pořadníku občanům města Zlína. Aktuálně je nachystáno k předání přibližně 40 bytů,“ uvedla náměstkyně primátora Kateřina Francová, která má bytovou problematiku ve své gesci.

Další podmínkou je, aby alespoň jedním členem rodiny bylo dítě mladší 18 let. Ve zvláštních případech je možné uzavřít smlouvu o výpůjčce, její doba však nesmí přesáhnout 29 dnů, přičemž platby spojené s užíváním bytu budou účtovány pouze vypůjčitelům z řad zaměstnavatelů, v případě řádného užívání bytu bude výpůjčka nahrazena nájemní smlouvou.

Nájemné bylo stanoveno ve výši 80 Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu měsíčně, v případě bytů na Obecinách ve výši 65 Kč/m2. K nájemnému budou hrazeny zálohy na úhradu za plnění spojená s užíváním bytu nebo s ním související služby.

Městské byty byly vyčleněny pro překlenutí počátečního a tedy nejtěžšího období pro uprchlíky z Ukrajiny. Smlouvy budou uzavírány maximálně do konce tohoto roku. Další postup bude záviset na dalším vývoji situace,“ doplnil primátor města Jiří Korec.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x