Ojedinělý projekt Baťovy nemocnice pomůže dětem s očními vadami přímo na půdě školky

Foto: KNTB
ZLÍN – Ortoptická cvičebna pro děti s poruchami vývoje zraku přímo v prostorách zlínské mateřské školy Luční na sídlišti Jižní Svahy. To je nový unikátní projekt Očního oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně, který je určený primárně dětem s tupozrakostí nebo šilháním.

MŠ Luční je největší mateřskou školou ve Zlíně, v současné době se v ní učitelé starají o téměř 170 dětí v šesti třídách. „To je jeden z důvodů, proč jsme chtěli ortoptickou cvičebnu otevřít právě tady. Momentálně jsme přímo ve školce vytipovali osm dětí, které budou naši ortoptistku navštěvovat,“ řekl primář Očního oddělení Krajské nemocnice T. Bati Tomáš Novotný.

Cvičení je velmi důležité, ortoptická péče by navíc měla probíhat mezi třetím a šestým rokem dítěte, kdy má na oči největší účinek. Může snížit riziko operace šilhání a v případě nutnosti operace zvyšuje její úspěšnost.

Nicméně pro správný efekt léčby je zásadní její pravidelnost. Ta v běžném režimu není příliš velká, protože rodiče musí každý týden dojít s dítětem na cvičení v pracovní době nemocniční ortoptiky, a často si musí vzít volno z práce. Proto jsme se rozhodli nabídnout rodičům ve Zlíně možnost ortoptických cvičení přímo ve školce, kde bude zajištěna pravidelnost cvičení v prostředí, které děti dobře znají,“ pokračoval Novotný.

Cvičebna zatím bude fungovat jednou týdně vždy od sedmi do půl čtvrté. Cvičení probíhá vždy na základě doporučení ošetřujícího očního lékaře.

Nejčastěji se k nám dostávají děti, které jsou tupozraké nebo šilhají. Kvůli těmto zrakovým poruchám nedochází k zapojování obou očí současně, a je tedy znemožněna správná oční spolupráce. Cvičí se jak s okluzorem, kdy posilujeme slabší oko, tak i bez okluzoru, kdy právě učíme obě oči spolupracovat,“ popsala ortoptistka Očního oddělení KNTB Aneta Lekešová.

Cvičení by děti mělo hlavně bavit, proto se jej lékaři snaží pojmout formou hry. „Přitom používáme různé přístroje a pomůcky. Jejich výběr je velmi individuální, je potřeba zohlednit zrakovou vadu i věk dítěte a jeho ochotu spolupracovat. Je nutné si také uvědomit, že se jedná o běh na dlouhou trať,“ pokračovala Lekešová.

Vybavení ortoptické cvičebny finančně podpořila Trinity Bank. „Věřím, že ortoptická péče mnoha dětem pomůže eliminovat poruchy vývoje zraku i oční vady a umožní jim kvalitnější život, tímto je projekt KNTB opravdu ojedinělý. Proto jsme v Trinity Bank ani chvíli neváhali nad podporou projektu a nákupem nového specializovaného vybavení,“ uvedl zlínský patriot Radomír Lapčík.

Do budoucna se zlínská mateřská škola Luční bude dětem s očními vadami věnovat ještě více. „Občas se setkáváme s dětmi, které mají zanedbané oční vady, jejich rodiče třeba ani nemají šanci poznat nějaký problém. Takhle jim můžeme pomoci u dítěte nejen najít komplikaci, ale především se potom pravidelně na problém zaměřit a zlepšovat zrak přímo ve školce. Od nás se také mohou v případě potřeby rodiče s dětmi objednat přímo do oční ambulance v nemocnici,“ dodal ředitel MŠ Luční David Bělůnek.

Zobrazit fotogalerii >>

--> --> --> --> -->