Pomoc zvířatům a jejich páníčkům dokáže strážníky potěšit i potrápit

foto: MP Zlín
ZLÍN – Neuplyne den, kdy by se strážníci Městské policie Zlín nemuseli věnovat zatoulaným, ztraceným nebo volně pobíhajícím domácím mazlíčkům. I z toho důvodu je taky součástí činnosti Útvaru kynologické služby odchyt těchto zvířat. Přece jen ten, kdo miluje psy, má obvykle vřelý vztah i k ostatním živým tvorům (o čtyřech a více nohách). Občas ale tito mazlíčci dokáží strážníky pěkně potrápit.

V posledních několika dnech zažívali strážníci Městské policie Zlín úsměvné, ale i napjaté situace, při kterých se snažili pomáhat zvířatům a jejich páníčkům. Ve čtvrtek 23. května například prověřovala hlídka strážníků z okrsku Jižní Svahy oznámení o pokousání patnáctiletého chlapce. Toho měl do nohy pod kolenem kousnout menší pes, kterého venčila starší žena.

Ačkoliv byla událost oznámena se zpožděním delším než 2 hodiny, strážníci se pustili do jejího prověřování a byli úspěšní. Zjistili, že psa venčila opodál bydlící seniorka, která jej hlídala jeho majitelce,“ uvedl zástupce ředitele Městské policie Zlín Pavel Janík.

Následovalo veterinární vyšetření psa, které vyloučilo možnost onemocnění vzteklinou. V tomto případě ale došlo ke spáchání přestupku proti občanskému soužití a přestupku podle zákona na ochranu zvířat proti týrání.

„Platná obecně závazná vyhláška o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích totiž stanoví povinnost opatřit psa náhubkem v případě, kdy si to situace vyžádá, jinými slovy tehdy, aby pes nikoho nemohl pokousat. Nešťastná událost tak bude mít dohru před správním orgánem,“ říká Janík.

V neděli 26. května se strážníci potýkali s událostí, ve které opět figuroval pes. Tentokrát se k němu ale přidalo i zpěvné ptactvo.

„Jak se strážníci dozvěděli, starší žena měla napadnout psa klackem. Pes však zareagoval pohotově, praštit se nenechal a včas uhnul. Příčinou pak mělo být to, že seniorka sype v okolí bydliště zbytky potravy a nemá ráda zvířata,“ popisuje Pavel Janík.

Hlídka se zkontaktovala se zmiňovanou seniorkou, která uvedla, že oproti tvrzení je velkou milovnicí zvířat, hlavně zpěvného ptactva. Dělá jí velkou radost, když může ptačí zpěv poslouchat přes otevřené okno, a proto sem taky dává kousky ovoce. Na ptačí dobroty měl ale políčeno sousedčin pes. Toho se proto rozhodla odehnat hůlkou, ale v žádném případě mu neublížila.

„Jako nejrozumnější vyřešení této komplikované situace se jevilo vzájemné ujištění, že žádná ze sousedek není nepřítelem zvířat, ba právě naopak. K přikrmování pěvců, kterých je mimochodem popsáno více než 6 500 druhů, pak bylo doporučeno pořízení ptačího krmítka,“ říká Janík.

Strážníky kromě psů potrápilo také kotě, které se hlídka vydala vysvobodit zpoza kontejnerů ve středu 5. června.

„Na Městskou policii Zlín se obrátila žena, která si cestou do práce povšimla slabounkého mňoukání. To vycházelo z úzkého prostoru mezi zdí a kontejnerem, kam se není možno dostat,“ popisuje Janík.

Na místo tak zamířila hlídka z Útvaru kynologické služby, která zjistila, že sem skutečně zapadlo malé kotě. Variant na jeho záchranu bylo více, ty se však značně lišily vynaloženým úsilím i potřebnými náklady. Strážníci se tak rozhodli doufat ve spolupráci kotěte a na provaz přivázali starý ručník, který potom spustili do úzké štěrbiny. A černé klubíčko skutečně projevilo bystrý intelekt, protože vytáhlo své drápky a zaseklo je do ručníku. Stačilo tak jen opatrně vytáhnout malou kuličku nahoru na světlo boží.

„Zbývá dodat, že po pořízení společné fotografie do kočičího alba byla kontaktována pracovnice útulku Dobré ruce, která si zachráněné kotě převzala do své péče,“ uzavřel Pavel Janík.

--> --> --> --> -->