Prostor pod sportovní halou dostává konkrétní obrysy

Vizualizace prostoru pod sportovní halou. Foto: zlin.eu
ZLÍN – Podoba nového prostoru pod sportovní halou nabývá pevnějších obrysů. Z dvanácti soutěžních návrhů zvítězil projekt architekta Luďka Šimoníka.

Město Zlín už ví, jak by v budoucnu mohla vypadat plocha pod sportovní halou. Z celkem dvanácti doručených soutěžních návrhů nezávislá porota složená z řady významných architektů včetně profesora architektury Michala Kohouta nebo architekta Aleše Buriana doporučila městu k realizaci návrh architekta Luďka Šimoníka. Zadání soutěže popisovalo pro území potřebu řešení dopravy včetně nedostatkového parkování, umístění cvičné sportovní haly, muzeum veteránů i bydlení.

Vítězná podoba řešeného prostoru je dle poroty velmi zlínská a přesto soudobá. Návrh kolektivu architektů v čele s Luďkem Šimoníkem respektuje pohledovou osu na budovu 21 i řešení připravované křižovatky ulic Březnické a Mostní a nevytváří překážky pro případné budoucí dotvoření náměstí Práce. „Vítězný návrh považujeme za zdařilý a vhodně navazující na baťovskou zástavbu. Návrh muzea veteránů umisťuje do blízkosti stávající i nově navržené cvičné sportovní haly a vytváří předpoklad pro vznik atraktivního veřejného prostoru v jižní části řešeného území. Jsme přesvědčeni, že na veřejný prostor by měl být kladen ještě větší důraz a co se týče občanské vybavenosti, nemělo by se zapomenout ani na obyvatele Letné, pro které by tato lokalita mohla doplnit chybějící služby i parkovací místa,“ poznamenal náměstek pro oblast majetku a rozvojových ploch Pavel Brada.

Porota doporučuje městu zaměřit se na ekonomii výstavby, jako je například prověření umístění parkování v nadzemních částech. Doporučuje také preferovat významnou přítomnost stromů usazených v terénu v parteru staveb, zejména pak okolo ulice Březnická.

Také rada města má k vítěznému návrhu několik připomínek, které bude potřeba zapracovat. „Chceme například klást větší důraz na dostatečnou kapacitu veřejných budov a zvětšení plochy veřejného prostoru s lepší průchodností lokality. Více do úvahy se mají dát i potřeby obyvatel čtvrti Letná,“ upřesnil náměstek pro územní plánování Pavel Stojar. Podle rady města se má také pamatovat na zásadní funkci území, kterou je parkování.

Zobrazit fotogalerii >>

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x