Rekonstrukce křižovatky u Velkého kina pokračuje. Jednosměrný provoz zůstává, režim jízdy se mění

Rekonstrukce křižovatky Mostní a Březnická jde podle plánu. Foto: město Zlín
ZLÍN - Rekonstrukce křižovatky na ulici Mostní a Březnická ve Zlíně přechází v pondělí 26. června do druhé etapy. I když provoz zůstane v místě prací jednosměrný s objízdnou trasou, režim jízdy se v lokalitě změní.

„V rámci druhé etapy dojde k uzavření odbočovacího jízdního pruhu na ulici Mostní až po sjezd k poliklinice. Provoz s omezením bude převeden na již opravenou levou polovinu ul. Mostní ve směru od sil. II/490. Na ulici Březnická pak bude doprava převedena na již opravený pravý jízdní pruh,“ přibližuje náměstek primátora a radní pro dopravu Michal Čížek.

Provoz povede při cestě od Zlína nadále jednosměrně, v opačném směru po objízdných trasách. Křižovatky ulic Březnická, Nad Ovčírnou II a III zůstávají nadále uzavřeny, doprava povede po objízdné trase přes ulice Nad Ovčírnou V, nám. T. G. Masaryka a třídu Tomáše Bati.

„V rámci druhé etapy dojde k vybudování jízdního pásu na ulici Mostní a současně budou probíhat přeložky inženýrských sítí, které jsou nezbytné pro začátek III. etapy rekonstrukce. Ten je vzhledem k pokračování prací podle harmonogramu naplánován na září,“ doplnil náměstek Čížek.

Projekt Křižovatka ul. Mostní – ul. Březnická Zlín“ spočívá ve vzniku průsečné křižovatky řízené semafory. Součástí stavby je také rekonstrukce veřejného osvětlení, vznik nových zastávek MHD, chodníků a nová cyklostezka.

Přilehlý park u budovy Univerzity T. Bati se zvětší a stavbu zakončí sadové úpravy včetně městského mobiliáře.

Zobrazit fotogalerii >>

--> --> --> --> -->