Rekonstrukce plochy kvítkovického hřbitova je u konce

Foto: Lenka Vaculová
OTROKOVICE - Návštěvníci hřbitova v otrokovické části Kvítkovice mohou vstupovat do areálu po nové centrální ploše. Rekonstrukce se podařila dokončit do doby, kdy pozůstalí upravují hroby před blížícím se svátkem zesnulých, serveru Zlin.cz to oznámila mluvčí města Romana Pastuszková.

Zrekonstruována byla plocha hřbitova od hlavní brány ke smuteční síni. Původní uspořádání se středovým travnatým pásem a veřejným osvětlením bylo zachováno a zrekonstruováno.

„Asfaltová plocha byla nahrazena betonovou dlažbou. Travnatý pás byl nahrazen štěrkovým trvalkovým záhonem, kde jsou vloženy betonové lichoběžníkové segmenty. Zcela nové jsou sloupy a svítidla veřejného osvětlení. V návaznosti na betonové segmenty jsou na okraji trvalkového záhonu osazeny designové lavičky. Prostor mezi dlažbou a hroby je vyplněn kamennou drtí,“ popsala detailně novinky Alena Lacigová z odboru rozvoje města. Dále vysvětlila, že nový povrch je z důvodů vyloučení sedání dlažby pokryt pískem, ale bude příští týden povrch zameten. Toto ošetření je u nových dlažeb běžné.

Pro odvod vody byl vybudován drenážní systém, který ústí do vsakovací jímky s přepadem do kanalizace. Následně bude upraven prostor před hřbitovem, kde budou nové chodníky a navýší se počet parkovacích míst. Upravena bude i zastávka MHD.

--> --> --> --> -->