U Otrokovic budou růst stovky nových stromků

foto: Zlínský kraj
OTROKOVICE – Lopatky do ruky a vrátit přírodě to, co nám dává. To byla hlavní myšlenka akce s názvem ZASAĎTO, během které se v lese u Otrokovic vysadilo několik stovek nových stromků.

Ve čtvrtek 27. října vyrazili zaměstnanci krajského úřadu do lesa poblíž Otrokovic. A úkol zněl jasně – vysázet co nejvíc mladých stromků, tedy konkrétně dubů a lip. A protože byly prázdniny, řada příchozích si na pomoc vzala i své děti, které nadšeně přiložily ruku k dílu.

„Jde o další z akcí, kterou se jako Zlínský kraj hlásíme ke společenské odpovědnosti a dáváme tím jasně najevo, že nám není lhostejné prostředí, ve kterém žijeme a v němž budou vyrůstat další generace. Uspořádali jsme ji ve spolupráci s Lesy ČR, které se organizaci akcí zaměřených na hromadné vysazování mladých stromků v posledních čtyřech letech intenzivně věnují. Všem malým i velkým účastníkům sázení, stejně jako jeho organizátorům, patří velký dík,“ uvedla statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za oblast životního prostředí.

Pracovníkům krajského úřadu se během akce nazvané ZASAĎTO podařilo vysázet několik stovek stromků, které budou růst další 100 až 120 let.

--> --> --> --> -->