Zlínské školy se zapojují do projektu, který posiluje kvalitu distančního vzdělávání

Distanční výuka brzy skončí. Nejlepší v ní byl Zlínský kraj. Foto: MěÚ Zlin
ZLÍN - Společné řešení inovací vzdělávacích programů základních škol ve vazbě na distanční výuku. To je název projektu, do kterého se zapojilo všech třináct zlínských základních škol zřizovaných městem, serveru Zlin.cz to řekla za zlínskou radnici Irena Orságová.

Žáci i pedagogové budou průběžně zpracovávat praktické dovednosti a zkušenosti a následně inovativní postupy zavádět a ověřovat v rámci nových vzdělávacích programů. Důraz v tomto procesu budou školy klást na zavádění interaktivních vyučovacích prvků, které povedou k efektivnější distanční výuce. O své know how, které rozvíjí úroveň distanční vzdělávání, se školy zapojené do projektu vzájemně podělí.

„Po loňském průlomovém roce, co se týče distančního vzdělávání, jsme velmi uvítali možnost zapojit se právě do projektu, který je zaměřen na zvyšování digitální zručnosti pedagogů i žáků. Zásadní v něm je výměna zkušeností zapojených škol, díky níž můžeme získat nové poznatky a využít je ke zkvalitnění on-line výuky. Naopak my můžeme předat naše zkušenosti a inspirovat jiné. Navíc výměna zkušeností má přeshraniční přesah, nebude probíhat pouze v českém prostředí. Zapojeny budou i školy ze Slovenska,“ vysvětlila náměstkyně primátora města Zlína Kateřina Francová.

Projekt Společné řešení inovací vzdělávacích programů základních škol ve vazbě na distanční výuku je v souladu s Koncepcí rozvoje školství statutárního města Zlína na období let 2021-2027. Zároveň nebude představovat finanční zátěž statutárního města Zlína, ani zúčastněných příspěvkových organizací. Každá zapojená příspěvková organizace z projektu získá do bezplatného užívání po skončení udržitelnosti projektu kompletní vybavení pro videokonferenci (kamera, ozvučení, LCD) k využití v konkrétní třídě. Vybraní pedagogové budou mít z projektu uhrazenu svou práci a současně se mohou účastnit společenských vzdělávacích kurzů.

Vedoucím partnerem projektu je Sdružení měst a obcí východní Moravy.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x