Největší dopravní stavba od roku 1990 začala. Příluky a průmyslová zóna se napojí na hlavní tah

Ve Zlíně začala největší dopravní stavba od roku 1990. Foto: Jiří Balát
ZLÍN – Ve Zlíně byla v pondělí 8. listopadu zahájena největší dopravní stavba města od roku 1990, která umožní silniční napojení průmyslové zóny na silnici I/49 včetně zřízení nové okružní křižovatky. Stavba ve výši 288 milionů korun by měla být dokončena v dubnu 2023.

Město Zlín se začátkem listopadu pustilo do jedné z nejvýznamnějších investičních akcí v dopravě za poslední roky. Poté, co proběhlo předání staveniště, byla důležitá strategická dopravní stavba v pondělí 8. listopadu slavnostně zahájena. Na jejím konci dojde k napojení Příluk a průmyslové zóny Zlín – východ na hlavní tah I/49.

Jde o investici ve výši okolo 288 milionů korun. Povolit takovou stavbu a získat potřebné zdroje nebylo vůbec jednoduché, ale jsem rád, že se nám to nakonec podařilo,“ oddechl si radní za oblast dopravy Michal Čížek. Akce zajistí větší komfort řidičů i obyvatel místní části Příluky.

V plánu je vybudování přestupního terminálu skládajícího se ze zastávek MHD, zastávky meziměstské autobusové dopravy a zastávky vlaku. Dále bude nové silniční napojení řešit silniční mimoúrovňové křížení přes železniční trať, opravy navazujících komunikací, stavbu nové okružní křižovatky a záchytných parkovišť pro automobily i kola,“ upřesnil Michal Čížek.

První záchytné parkoviště typu P+R ve Zlíně umožní ponechat zde auto po celý den a přepravit se dále pomocí MHD, vlaku nebo autobusu a neřešit problematiku parkování v centru města. Kapacita tohoto parkoviště nebude nijak závratná. Jedná se přibližně o 130 – 140 míst, a to z důvodu vlastnictví pozemků, kterými je město limitováno.

Stávající most bude po dokončení nového přemostění odstraněn a nahrazen novou lávkou pro pěší, cyklisty a vozidla IZS. „V neposlední řadě dojde k propojení páteřní cyklotrasy. Cílem stavby je přímé napojení průmyslové zóny mimo zastavěné území za účelem zkvalitnění dopravní dostupnosti a odlehčení obytné zástavby místním částem Příluky a Lužkovice,“ připomněl Michal Čížek.

Jedná se o nejnákladnější dopravní stavbu města Zlína od roku 1990.

Zobrazit fotogalerii >>

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x