Otrokovice získaly dotaci na revitalizaci autobusového nádraží na Baťově

V Otrokovicích budou revitalizovat autobusové nádraží na Baťově. Foto: web města Otrokovice
OTROKOVICE - Otrokovičtí radní na svém posledním zasedání schválili zahájení zadávacího řízení projektu „Autobusové nádraží Baťov – revitalizace území a zvýšení bezpečnosti“. Financování projektu v předpokládané výši 15 milionů korun pokryje získaná dotace. Realizován by měl být od dubna do září příštího roku.

Stavba si klade za cíl splnění hned několika požadavků. Má zajistit vyšší kvalitu, efektivitu a atraktivitu městské i mimoměstské dopravy, zvýšit bezpečnost dopravy i cestujících, kvalitu zázemí a zajistit bezbariérový pohyb handicapovaných osob a osob se sníženou pohyblivostí. V neposlední řadě jde také o snížení negativních dopadů na životní prostředí města.

„Současné řešení autobusového nádraží není ucelené, neumožňuje bezpečný přestup mezi individuální a hromadnou dopravou. Zastaralý a opotřebovaný technický stav je znát na každém kroku. Zpevněné plochy jsou v destrukčním stavu a zcela chybí prvky pro imobilní a slabozraké. Proto jsme se rozhodli pro realizaci projektu, na který se nám také podařilo zajistit financování prostřednictvím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj,“ uvedla starostka města Otrokovice Hana Večerková.

Projekt zahrnuje rekonstrukci komunikací a zastávek, navýšení kapacity parkovacích míst, rekonstrukci chodníků s doplněním nástupišť a materiálové sjednocení. Nově bude vybudován objekt veřejného sociálního zařízení a zázemí pro řidiče MHD. Otrokovice tak po letech získají veřejné WC na Baťově, které zde tolik chybělo. Novinkou bude také zastávka MHD, kam budou zajíždět autobusy DSZO obsluhující v pravidelných intervalech Baťov, jako je linka 55 a 70.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x