Peníze z veřejné sbírky rozdělí v Otrokovicích potřebným

Ilustrační foto (Foto: MěÚ Otrokovice)
OTROKOVICE - Více než sto tisíc korun poslaly společnosti z Otrokovic a okolí na konto veřejné sbírky vyhlášené městem. Své příspěvky na sbírkový účet zasílali i obyvatelé z řad veřejnosti. O tom, komu peníze poputují, rozhodli otrokovičtí zastupitelé a server Zlin.cz následně informovala mluvčí radnice Romana Pastuszková.

V roce 2020 se měla uskutečnit již potřetí pod hlavičkou města Otrokovice ve spolupráci s otrokovickou Nadějí veřejná sbírka Otrokovice pomáhají potřebným. Celkový výtěžek sbírky v roce 2018 byl přes 290 tisíc a v roce 2019 bylo vybráno přes 370 tisíc. Letošní sbírku výrazně ovlivnila pandemie covid-19, která neumožnila uspořádat tradiční akci pro veřejnost, kde lidé přispívají na sbírku nákupem občerstvení.

„Chci poděkovat všem dárcům, kteří zaslali na sbírku příspěvek, přestože je tato doba kvůli téměř rok trvající pandemii ekonomicky nestabilní. Peníze poputují těm, kteří je opravdu potřebují,“ sdělila starostka Otrokovic Hana Večerková.

Otrokovická NADĚJE obdrží 40 tisíc korun, z nichž polovinu obdrží NADĚJE, pobočka Otrokovice, která poskytuje sociální služby pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením a druhou polovinu obdrží Naděje, otrokovická o. p. s., která vytváří pracovní příležitosti pro lidi se zdravotním postižením. Olomoucká ŠANCE, která je příjemcem prostředků ze sbírky Pomáháme potřebným a Otrokovice pomáhají potřebným již od samého počátku díky iniciativě paní Zdeny Wasserbauerové, obdrží 20 tisíc korun. Jejich posláním je humanizovat náročnou protinádorovou léčbu dětí a usnadňovat jejich návrat do běžného života.

Dalších 20 tisíc korun poputuje na veřejnou sbírku humanitární a charitativní akce pro předčasně narozené děti, pro neonatologii nemocnice T. Bati ve Zlíně.  Příspěvek města Otrokovice ze sbírky Otrokovice pomáhají potřebným bude použit na financování konkrétní rodiny z Otrokovic, která má postižené dítě z důvodu předčasného narození.

Novým příjemcem finančního daru je Nadační fond dětské onkologie Krtek při Klinice dětské onkologie FN Brno. K léčbě nádorových onemocnění jsou zde přijímány děti z celé Moravy. Tomuto fondu pošle z výtěžku veřejné sbírky otrokovická radnice 16.400 korun.

Nadace Národ dětem sídlící při pražské nemocnici Motol  mimo jiné financuje  výzkum léčby dětského onkologického onemocnění. V letošním roce na tento účel poskytne otrokovická radnice ze sbírky 5 tisíc korun.

„Doufám, že pandemie konečně začne ustupovat a další ročník akce Otrokovice pomáhají potřebným se bude moci uskutečnit bez výraznějšího omezení. Pokud se toto přání splní, můžete se na letošní ročník těšit tradičně v pátek před první adventní nedělí,“ řekla Večerková.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x