Zlínští radní schválili koncepci školství na dalších sedm let

Ilustrační foto (Foto: MěÚ Zlin)
ZLÍN - Koncepce rozvoje školství statutárního města Zlína na období let 2021 až 2027. To je název strategického dokumentu, jehož podobu schválili na svém posledním zasedání radní města Zlína. Dokument navazuje na podobnou koncepci z let 2014 až 2020, serveru Zlin.cz to oznámil Lukáš Fabián z tiskového oddělení zlínské radnice.

„Pokud se hlásíme k baťovským tradicím, musíme akceptovat fakt, že prudký rozvoj města Zlína byl zásadně ovlivněn vysokou podporou školství a vzdělanostní úrovně obyvatel. I přes velké objemy prostředků investovaných do rekonstrukcí školských budov, potřeby investic a oprav neustále rostou,“ konstatovala Kateřina Francová, náměstkyně primátora pro oblast školství. Tato koncepce tak popisuje současný stav potřeb a ilustruje dostatečně výstižně doporučené kroky, které umožní školské budovy udržet ve stavu schopném sloužit svému účelu a dostát všem hygienickým a bezpečnostním normám.

„Město Zlín ve své koncepci vychází ze současného stavu, kdy školství ve Zlínském kraji je na vysoké úrovni i v evropských měřítcích a město chce být centrem vzdělání v kraji. Cílem je rozvoj, zvyšování konkurenceschopnosti a vzájemná spolupráce města, škol, nestátních neziskových organizací i jejich spolupráce s aktéry na trhu práce,“ doplnil Milan Smola, vedoucí Odboru školství zlínské radnice.

Náklady na školství tvoří jednu z nejvýznamnějších položek rozpočtu města Zlína.

Statutární město Zlín zřizuje jesle v ulici Tyršova, v ulici Budovatelská a ulici M. Knesla, Rehabilitační stacionář v ulici Žlebová, Středisko volného času dětí a mládeže v ulici Kotěrova,  22 mateřských škol, 13 základních škol, Dům dětí a mládeže ASTRA a Plaveckou školu.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x